LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

AANBOD 1STE, 2DE & 3DE GRAAD

STRUCTUUR

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

WIE BEN JE?

Wie kiest voor een opleiding“Elektrische Installaties” heeft een technisch inzicht dat gekoppeld is aan handigheid. Je hebt doorzettingsvermogen, zin voor creativiteit, kwaliteitsbewustzijn en zin voor nauwkeurigheid. Veiligheidsprocedures zijn uiterst belangrijk, en je leert inzien dat iedereen zich daaraan moet houden.

Sociale vaardigheden, in team werken en zowel mondeling als schriftelijk kunnen rapporteren zijn ook belangrijk. 

Je wilt streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering, je hebt belangstelling voor technologische vernieuwingen en op ICT-vlak wil je een praktische kennis verwerven.

WAT LEER JE?

De leerplandoelstellingen en leerinhouden worden zodanig aangeboden, dat de praktijk en de theorie als één geheel worden ervaren. Daardoor worden theorie en praktijk goed op mekaar afgestemd. We wat je leert sluit aan bij de realiteit. Voor tekenen en opzoekingswerk wordt gebruik gemaakt van de computer.

In de tweede graad word je opgeleid tot installateur residentieel installaties. Het begint bij het ontwerp en eindigt met volledige realisatie erin. Schema’, materialenkeuze en de juiste werkwijze komen aan bod.

Je hebt geen examens, maar wordt voor alle vakken permanent geëvalueerd.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

De logische vervolgopleiding in de derde graad is Elektrische installaties.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES3333
3e JAAR4e JAAR
Algemene vakken
Godsdienst22
Frans22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken66
Specifieke vakken
Realisaties elektrische installaties2121
Wil je je graag inschrijven in ons CLW?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
Heb je vragen?

Stuur ons je vragen of opmerkingen via dit contactformulier.

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.