LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

AANBOD 1STE, 2DE & 3DE GRAAD

STRUCTUUR

ELEKTROTECHNIEKEN

WIE BEN JE?

Afgestudeerden van de afdeling Elektrische installatietechnieken vinden hun tewerkstelling vooral als technicus.

Daarom verwachten we:

  • Interesse voor het verwerven van technisch-theoretische en praktische kennis en vaardigheden;
  • Probleemoplossend denken en handelen;
  • Creativiteit en verantwoordelijkheidszin bij het organiseren van werkzaamheden;
  • Een communicatieve instelling en de wil om in teamverband te werken;
  • Stiptheid en het vermogen richtlijnen en voorschriften correct toe te passen.

WAT LEER JE?

Naast de vakken talen, wiskunde, algemene vorming en de specifiek technische vakken zoals elektriciteit, installatieleer en elektronica krijgen realisaties en projecten grote aandacht.

De meeste lessen vinden plaats in een technische leeromgeving om zo de verschillende vakken maximaal te integreren.

Gezien het brede technische spectrum van de afdeling, moet de leerling de nodige discipline bezitten om zelfstandig opzoekingswerk te verrichten en de leerstof regelmatig te herhalen.

De studie-inzet buiten de gewone lesuren is ook in de afdeling Elektrische installatietechnieken van groot belang.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

De logische vervolgrichting in de derde graad is Elektrische installatietechnieken.

Deze richting legt ook een goede basis voor Autotechnieken, Vliegtuigtechnieken en Elektromechanische technieken duaal.

IN HET KORT

In de afdeling Elektrische installatietechnieken word je opgeleid tot technicus. Je wordt betrokken bij het organiseren van werkzaamheden waarbij creativiteit, probleemoplossend denken en verantwoordelijkheidszin heel belangrijk zijn. Deze afdeling bereidt je ook voor op verdere studies in verschillende specialisaties of een professionele bachelor.

ELEKTROTECHNIEKEN3232
3e JAAR4e JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Engels22
Frans22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Natuurwetenschappen11
Elektriciteit labo33
Installatiemethoden en realisaties1111
Wil je je graag inschrijven in ons CLW?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
Heb je vragen?

Stuur ons je vragen of opmerkingen via dit contactformulier.

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.