LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

AANBOD 1STE, 2DE & 3DE GRAAD

STRUCTUUR

MECHANISCHE TECHNIEKEN

WIE BEN JE?

We verwachten jongeren met:

  • voldoende studiecapaciteit (algemene en technische vakken vormen 2/3 van het lestijdenpakket);
  • de intentie om regelmatig te studeren;
  • interesse voor het doorgronden van technische problemen;
  • inzet en nauwkeurigheid bij het volbrengen van opdrachten;
  • oog voor veiligheid in alle werkomstandigheden;
  • eerbied voor de grondstof en voor het gereedschap.

WAT LEER JE?

De algemene vorming, theoretisch–technische opleiding en praktijk vormen in deze afdelingen evenwaardige pakketten.

Je leert de fundamentele beginselen en de basistechnieken van bankwerk, verspanende bewerkingen, lassen, montage en vormgevingstechnieken.

Mechanische technieken is een afdeling die behoort tot de praktisch-technische richtingen.  Hoger onderwijs is niet direct de hoofddoelstelling, zodat de nadruk minder op de algemene vorming en meer op de theoretisch-technische vakken en de beroepspraktijk ligt, die geïntegreerd aangeboden worden. Toch vormen de theoretische aspecten een niet te onderschatten onderdeel van het lessenaanbod. CNC-gestuurde machines vereisen een beter en een dieper inzicht in het gebruik van materialen, gereedschap en van de bewerkingsmogelijkheden.

Gezien de moeilijkheidsgraad van deze afdeling moet je de nodige zelfdiscipline bezitten om de vereiste inspanningen, ook buiten de lestijden op te brengen. De studie-inzet buiten de gewone lesuren bepaalt in grote mate de kans op succes in deze afdeling.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Mechanische technieken legt een prima basis voor de volgende richtingen in de derde graad: Autotechnieken, Vliegtuigtechnieken en Elektromechanische technieken.

IN HET KORT

Het praktisch–technisch gedeelte van Mechanische technieken omvat de fundamentele beginselen van bankwerk, verspanende bewerkingen, montage, lassen en vormgevingstechnieken

MECHANISCHE TECHNIEKEN3232
3e JAAR4e JAAR
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans22
Nederlands44
Wiskunde33
Natuurwetenschappen11
Realisaties mechanische technieken1414
Wil je je graag inschrijven in ons CLW?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
Heb je vragen?

Stuur ons je vragen of opmerkingen via dit contactformulier.

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.