LEERLING
VAN WEST
WORDEN?

AANBOD 1STE, 2DE & 3DE GRAAD

STRUCTUUR

WETENSCHAPPEN

WIE BEN JE?

  • Je hebt een uitgesproken interesse voor wiskunde en wetenschappen.
  • Je wil je vastbijten in wiskundige problemen en wetenschappelijk onderzoek. Je kan hiervoor precies en STEM-methodisch te werk gaan. 
  • Vanuit een sterke interesse wil je meer te weten komen over biologische, chemische en fysische problemen. 
  • Studeren schrikt je niet af. Je besteedt heel wat tijd aan je schoolwerk.
  • Je wil een stevige, algemene vorming die een goede basis is om verder te studeren.

WAT LEER JE?

In alle ASO-richtingen krijg je positieve wetenschappen: biologie, chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Maar in de richting Wetenschappen krijg je voor deze vakken meer uren. Die worden ingevuld met laboratorium, proeven, veldwerk, ICT-toepassingen en onderzoeksvaardigheden. De leerstof wordt voor wetenschappen dus meer uitgediept dan in andere ASO-richtingen. Doordat we deze richting in een STEM-school aanbieden, is er grote aandacht voor de praktische toepasbaarheid van de theorie. De STEM-didactiek zal vertrekken van probleemoplossend denken en inzicht in systemen verwerven.

WAT KUN JE NADIEN DOEN?

Je kunt naar eender welke studierichting in de derde graad met uitzondering van Latijn. Het logische vervolg in de derde graad is Wetenschappen-wiskunde. Dit is een prima voorbereiding op hoger onderwijs in de positieve wetenschappen. Vele opties blijven echter open.

IN HET KORT

  • Positieve wetenschappen, zoals biologie, chemie en fysica spreken je aan. De hoe-, wat- en waaromvraag brandt altijd op jouw lippen.
  • Je wiskundige basis wordt sterk uitgebreid en bereidt je voor op sterk wiskundige richtingen in de derde graad.
  • Je wil de uitdaging aangaan om STEM-probleemstellingen op te lossen.
WETENSCHAPPEN3232
3e JAAR4e JAAR
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits01
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Plastische opvoeding10
Muzikale opvoeding01
Wiskunde55
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Informatica22
Wil je je graag inschrijven in ons CLW?

PRAKTISCHE INFO

West Petrus En Paulus Bereikbaarheid
BEREIKBAARHEID

Ontdek hier hoe je onze school kan bereiken met de tram, bus of trein.

West Petrus En Paulus Weekmenu
Heb je vragen?

Stuur ons je vragen of opmerkingen via dit contactformulier.

West Petrus En Paulus Dagindeling
DAGINDELING

Hoe verloopt een dag op onze school?

West Petrus En Paulus Schoolreglement
SCHOOLREGLEMENT

Bekijk ons schoolreglment, de basis voor een goede gang van zaken op onze school.

West Petrus En Paulus Financieel
FINANCIEEL

Vragen over de schoolkosten, de schoolrekening of de betalingsmodaliteiten? Hier vind je meer informatie?

West Petrus En Paulus Internationaal Icon
INTERNATIONAAL

We hebben al jarenlang nauwe contacten met het Gambia Technical Training Institute Annex.