Onze troeven

ONZE TROEVEN

OPLEIDINGEN IN FUNCTIE VAN EEN JOB

De inhoud van onze opleidingen sluit naadloos aan bij de verwachtingen van de arbeidsmarkt.

Je praktijkleraar en de mentor op je werkplek werken hiervoor samen.
Een gedreven team stoomt je klaar voor de arbeidsmarkt.

CONTACTEN MET WERKGEVERS

Onze tewerkstellingsbegeleiders hebben jaren ervaring in onze school en een nauw contact met heel wat werkgevers.
Zij volgen dit van nabij op.

SAMENWERKING MET EXTERNE ORGANISATIES

Startende leerlingen die nog geen werk of stageplaats hebben, krijgen twee dagen vorming. Dit kan intern of extern zijn. Hier oefenen de leerlingen verschillende beroeps- en sociale vaardigheden in, waardoor ze arbeidsbereid en arbeidsrijp worden. We werken hiervoor samen met Profo, Groep Intro en Jongerenatelier. Voor extra lessen Nederlands werken we samen met CVO Miras. Tot slot is er ook een intense samenwerking met de VDAB.

YOUTH START

Elk jaar werken we samen met Youth Start om onze leerlingen te laten proeven van een eigen zaak door het maken van een businessplan onder begeleiding van trainers die zelf ervaring hebben als zelfstandige.

INDIVIDUELE TRAJECTEN

Ons centrum kiest ervoor om jongeren op een individuele, professionele en gedreven manier te begeleiden, te coachen en te evalueren.

Elke leerling werkt op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden zijn/haar traject af.

PERSOONLIJK CONTACT

Een warme school is dé oplossing voor heel wat problemen. We streven hiernaar vanuit verbinding en structuur.
Iedereen is welkom bij ons op school.
Iedereen wordt bij zijn of haar voornaam aangesproken (ook leerkrachten, begeleiders en coördinator) steeds vanuit respect en vertrouwen.

We streven ernaar om een warm nest te zijn voor onze leerlingen. Dit doen we door een persoonlijk contact, een laagdrempelige aanpak en het werken met kleine groepen. Elke leerling heeft een vaste leerlingen- en trajectbegeleider. We zetten in op individuele trajecten waar nodig, zodat elke leerling op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden vooruitgang boekt. 

INTERNATIONALISERING

We zetten in ons centrum in op een internationale ervaring voor de leerlingen in de derde graad. Via het Erasmus+-programma krijgen ze de kans om stage te lopen in een Europees land. Op die manier leren ze vanuit een ander perspectief kijken naar hun beroep, en vergroten ze hun talenkennis. 

Wil je je graag inschrijven in ons CLW?