CENTRUMREGLEMENT

Het volledige schoolreglement valt hier te downloaden.

Het is belangrijk dat je je goed voelt op school en je talenten en vaardigheden tot hun recht komen.

We besteden daarom veel aandacht aan zorg  en aan leren leren.

Je klassenleraar  en vakleraars zijn de eerste aanspreekpunten. In de eerste graad maken we tijd voor TILL (talent in leren en leven), waarin allerhande aspecten van leren en (school)leven en maatschappij aan bod komen.

Opvoeders met leerlingbegeleiding helpen je met raad en daad. Het zijn maatschappelijk werkers, die getraind zijn om angels uit te trekken als het psychologisch iets moeilijker gaat en in het voeren van gesprekken.

Onze zorgcoördinator overlegt met graadcoördinatoren, directie, opvoeders en leraren hoe hindernissen aangepakt kunnen worden (zoals ADHD, ADD, ASS, leer- en gedragmoeilijkheden, fysische beperkingen, motorische beperkingen, …). Uiteindelijk wordt elke leraar in de klas wordt hierbij betrokken, en er wordt een gezamenlijke aanpak uitgewerkt.

We vragen van onze leerlingen discipline. Wanneer het minder goed lukt, hebben we een uitgewerkt stappenplan om bij te sturen. Op die manier weet iedereen (ouders, school, leerlingen) hoe we gezamenlijk naar een bepaald doel moeten werken.

Monitoraat  is een middel om extra uitleg te geven voor bepaalde vakken. Een aantal leraren hebben dit in hun takenpakket, en geven extra uitleg op afspraak.

Uiteraard kun je ook altijd terecht bij je vakleraar voor extra uitleg als je dreigt achterop te geraken.

Voor zieke leerlingen organiseren we Tijdelijk Onderwijs aan Huis, of uitzonderlijk zelfs afstandsonderwijs. Dit uiteraard steeds in overleg met de ouders.

Voor leerlingen met taalproblemen hebben we taalcoaches. We zijn hierin uniek dat we aan taalcoaching doen in de praktijkvakken, waar het technisch jargon voor anderstaligen een extra probleem kan vormen.

Wil je je graag inschrijven in ons CLW?