20190930 195529

ONS PEDAGOGISCH
PROJECT

MISSIE

Aan te vullen met Zorgcontinuüm

PPW

Picture Perfect Wishlist

Gekwalificeerde uitstroom :

We streven naar een zo hoog mogelijke gekwalificeerde uitstroom op basis van de instroom. Dit wordt bewerkstelligd door acties omtrent voltijds engagement, spijbelpreventie, welbevinden leerlingen en de ouderbetrokkenheid.

Wordt jaarlijks bijgehouden en moet de evoluties in voltijds engagement, spijbelpreventie, welbevinden leerlingen en de ouderbetrokkenheid vertalen.

Voltijds engagement :

Voltijds engagement = 15 uur school + minimum 13 uur werkplekinvulling (= reguliere tewerkstelling, brugproject, voortraject, POT, VDAB-opleiding, extra Nederlands, vrijwilligerswerk en interim-contracten) 

We streven naar 72,5% als gemiddelde van 9 x maandelijkse steekproef

Spijbelen :

Spijbelcijfers worden bijgehouden zowel voor 15 uur school als voor 13 uur werkplekinvulling.

Ons streven = 60% van onze leerlingen is op regelmatige basis aanwezig (= geen problematisch spijbelgedrag ( minder dan 30 halve dagen B+K+F) op school, werk, POT, brugproject, lessen NL, vrijwilligerswerk, interim-contract en voortraject.

Cijfers worden als volgt berekend : aantal problematische dossiers ten opzichte van totaal aantal ingeschreven leerlingen gedurende het schooljaar. Cijfers worden drie maal per jaar opgemaakt. Dit om de acties hieromtrent te laten dragen door het team. Deze cijfers worden door korps jaarlijks geëvalueerd.

Welbevinden leerlingen :

We gebruiken enquête “Welbevinden” van onderwijsinspectie. We streven ernaar om op alle vlakken boven het gemiddelde van Vlaanderen uit te komen. De enquête wordt gedurende de maand februari afgenomen. We dienen een minimum van 70% respondenten van het totale leerlingenaantal te hebben. Op basis hiervan worden verdere doelstellingen uitgebouwd en actieplannen opgezet.

Ouderbetrokkenheid : Definitie “ouder”

Indien leerling nog thuis woont en nog ouderlijk gezag geniet, wordt de verantwoordelijke aanzien als “ouder”.

De ouders worden door middel van enquête gedurende de maand februari ondervraagd. We dienen een minimum van 50% respondenten van alle ouders te hebben. Op basis hiervan worden verdere doelstellingen uitgebouwd.

WAARDEN

  • Iedereen telt, dat telt. We gaan warm en stijlvol met elkaar om. We zijn ons bewust van de unieke waarde van elke jongere en elke medewerker.
  • We gaan voor kwaliteit in al onze processen. We willen ons onderscheiden door innoverend onderwijs dat bouwt op de kracht van traditie. We gaan voor relatiekwaliteit in onze contacten.
  • We zijn bruggenbouwers. Alle kansen om samen te werken met collega’s, ouders, andere scholen en externe parners grijpen we aan.
  • We gaan voor synergie: 1 + 1 = 3. We staan open voor nieuwe onverwachte uitdagingen. Synergie is bij ons de motor voor innovatie.
  • We gaan voor zelfzorg met een accent. Het christelijk zingevingskader in dialoog met andere religies en overtuigingen is onze inspiratiebron.
Petrus En Paulus West Pedagogisch Project Waarden
Petrus En Paulus West Pedagogisch Visie

VISIE

SAMEN SLAGEN

Petrus & Paulus WEST wil bouwen aan een warm schoolklimaat. We willen hecht samenwerken zodat iedereen slaagt in een gelukkig leven. We willen talenten laten ontluiken met het oog op het brengen van meerwaarde in de samenleving.

In onze organisatie komen de leerlingen op de eerste plaats: ze moeten zich thuis voelen op school. We willen dat ze leren in team werken. We dagen ze uit om hun grenzen te verleggen. Petrus & Paulus heeft daar toe de grootst mogelijke waaier van gedegen opleidingen in huis.

Het kader daar toe wordt gevormd door het lerarenteam en het ondersteunend personeel. Overleg, teamwork en participatie in de besluitvorming is hun drive. Ze worden hierin ondersteund door de schooldirecties en het schoolbestuur die zorgen voor een efficiënte en krachtige leeromgeving.
Op die manier willen we de baseline SAMEN SLAGEN waar maken, zowel voor leerlingen als voor het schoolteam.

STUDIEAANBOD

2

2DE GRAAD

Ontdek onze studierichtingen in de 2de graad!

3

3DE GRAAD

Benieuwd naar ons studieaanbod in de 3de graad?

Wil je je graag inschrijven in ons CLW?