CLW Petrus En Paulus Troeven Header

ONZE TROEVEN

RESPECT

Respect is de sleutel tot succes!
In onze school hebben we respect voor elkaar.
Respect is onze belangrijkste regel.

OPLEIDINGEN INFUNCTIE VAN EEN JOB

De inhoud van onze opleidingen sluid naadloos aan op wat er verwacht wordt op de arbeidsmarkt.
In onze school mag je fouten maken.
Een gedreven team stoomt je klaar voor de arbeidsmarkt.

CONTACTEN MET WERKGEVERS

Onze tewerkstellingsbegeleiders hebben jaren ervaring in onze school en een nauw contact met heel wat werkgevers.
Ons centrum zorgt voor de toeleiding naar een gepaste tewerkstelling.

SAMENWERKING MET EXTERNE ORGANISATIES

Groep Intro, OKAN, Profo, CLB, CVO, VDAB

YOUTH START

Leerlingen die geslaagd zijn voor de derde graad volgen les op diplomaniveau.

Elk jaar werken we samen met Youth Start om onze leerlingen te laten proeven van een eigen zaak door het maken van een businessplan onder begeleiding van trainers die zelf ervaring hebben als zelfstandige.

INDIVIDUELE TRAJECTEN

Ons centrum kiest ervoor om jongeren op een individuele, professionele en gedreven manier te begeleiden, te coachen en te evalueren.

Elke leerling werkt op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden zijn/haar traject af.

PERSOONLIJK CONTACT EN WARM NEST

Een warme school is dé oplossing voor heel wat problemen. We streven hiernaar vanuit verbinding en structuur.
Iedereen is welkom bij ons op school.
Iedereen wordt bij zijn of haar voornaam aangesproken (ook leerkrachten, begeleiders en coördinator) steeds vanuit respect en vertrouwen.

BUITENLANDSE ERVARING

Onze leerlingen genieten jaarlijks van een avontuur in het buitenland.
Door samenwerking en een goeie voorbereiding ervaren ze hoe dit avontuur hun zelfvertrouwen een boost bezorgt.

KERNTEAM

Ons centrum investeert in een kernteam rond elke leerling.
Dit kernteam bestaat uit de leerkrachten algemene vorming, de leerkracht beroepsgerichte vorming, de leerlingbegeleider en de tewerkstellingsbegeleider.
Dit team stelt voor elke jongere een traject of plan op dat voortdurend wordt bijgestuurd en geëvalueerd.

INTERNE AANLOOPFASE

Arbeidsbereid maar nog niet helemaal arbeidsrijp?
Geen probleem! We zijn er ook voor jou!

Wil je je graag inschrijven in ons CLW?